Ahmetspahić (Hameda) Hašim

Biografija

Rođen: 31.05.1957. godine, Kaoštica, Višegrad
Poginuo: 1993. godine

Kao vozač oklopnog transportera, početkom rata dao je značajan doprinos u transportu vozila, MTS-a, naoružanja, opreme i municije iz ugrožene baze Specijalne jedinice u Krteljima na slobodnu teritoriju, u Dom policije. Kao iskusan specijalac savjetima je pomagao mlađe specijalce i omogućio im da lakše podnesu ratne nedaće.
Borio se do posljednjeg daha za ono u šta je vjerovao.
Posthumno je odlikovan srebrenom policijskom zvijezdom.